دانلود سریال Silverhawks

دانلود سریال Silverhawks

دانلود سریال Silverhawks

فصل 2 سریال Silverhawks اضافه شد

Silverhawks
خلاصه داستان: گروهی از سایبورگها از Limbo از Mon Star و باندش محافظت می کند. هنگامی که فضانورد فضایی شناخته شده به عنوان Mon Star از سیاره مجاز فرار می کند، بخش Limbo کهکشان در خطر بزرگ است. در پاسخ، یک تیم نخبه از سیببورگ ها به نام Silverhawks به عنوان یک نیروی متضاد مونتاژ شده است که بهترین امید Limbo را در برابر باند Mon Star دارد.
زبان سریال : انگلیسی ,
ساخت کشور : آمریکا ,
امتیاز سریال Silverhawks تا کنون: 7.3/10
تعداد رای دهندگان به سریال تا کنون: 2,168
مدت زمان پخش هر قسمت سریال : 23و دقیقه
ژانر سریال Silverhawks : سریال , اکشن , علمی تخیلی , خانوادگی ,

کارگردان های سریال : ناشناخته
ستارهای سریال Silverhawks :

دانلود رایگان سریال Silverhawks با لینک مستقیم

ژانر سریال Silverhawks : Action , Sci-Fi , Family ,
زبان : English ,
کشور سازنده : USA ,
مدیران سریال Silverhawks : Unknown
ستاره های سریال Silverhawks :

دانلود فصل اول سریال Silverhawks
دانلود قسمت 1 فصل اول سریال Silverhawks : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 2 فصل اول سریال Silverhawks : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 3 فصل اول سریال Silverhawks : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 4 فصل اول سریال Silverhawks : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 5 فصل اول سریال Silverhawks : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 6 فصل اول سریال Silverhawks : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 7 فصل اول سریال Silverhawks : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 8 فصل اول سریال Silverhawks : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 9 فصل اول سریال Silverhawks : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 10 فصل اول سریال Silverhawks : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 11 فصل اول سریال Silverhawks : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 12 فصل اول سریال Silverhawks : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 13 فصل اول سریال Silverhawks : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 14 فصل اول سریال Silverhawks : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 15 فصل اول سریال Silverhawks : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 16 فصل اول سریال Silverhawks : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 17 فصل اول سریال Silverhawks : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 18 فصل اول سریال Silverhawks : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 19 فصل اول سریال Silverhawks : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 20 فصل اول سریال Silverhawks : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 21 فصل اول سریال Silverhawks : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 22 فصل اول سریال Silverhawks : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 23 فصل اول سریال Silverhawks : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 24 فصل اول سریال Silverhawks : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 25 فصل اول سریال Silverhawks : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 26 فصل اول سریال Silverhawks : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 27 فصل اول سریال Silverhawks : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 28 فصل اول سریال Silverhawks : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 29 فصل اول سریال Silverhawks : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 30 فصل اول سریال Silverhawks : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 31 فصل اول سریال Silverhawks : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 32 فصل اول سریال Silverhawks : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 33 فصل اول سریال Silverhawks : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 34 فصل اول سریال Silverhawks : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 35 فصل اول سریال Silverhawks : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 36 فصل اول سریال Silverhawks : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 37 فصل اول سریال Silverhawks : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 38 فصل اول سریال Silverhawks : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 39 فصل اول سریال Silverhawks : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 40 فصل اول سریال Silverhawks : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 41 فصل اول سریال Silverhawks : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 42 فصل اول سریال Silverhawks : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 43 فصل اول سریال Silverhawks : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 44 فصل اول سریال Silverhawks : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 45 فصل اول سریال Silverhawks : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 46 فصل اول سریال Silverhawks : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 47 فصل اول سریال Silverhawks : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 48 فصل اول سریال Silverhawks : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 49 فصل اول سریال Silverhawks : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 50 فصل اول سریال Silverhawks : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 51 فصل اول سریال Silverhawks : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 52 فصل اول سریال Silverhawks : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 53 فصل اول سریال Silverhawks : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 54 فصل اول سریال Silverhawks : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 55 فصل اول سریال Silverhawks : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 56 فصل اول سریال Silverhawks : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 57 فصل اول سریال Silverhawks : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 58 فصل اول سریال Silverhawks : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 59 فصل اول سریال Silverhawks : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 60 فصل اول سریال Silverhawks : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 61 فصل اول سریال Silverhawks : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 62 فصل اول سریال Silverhawks : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 63 فصل اول سریال Silverhawks : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 64 فصل اول سریال Silverhawks : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 65 فصل اول سریال Silverhawks : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 66 فصل اول سریال Silverhawks : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P

دانلود فصل دوم سریال Silverhawks
دانلود قسمت 1 فصل دوم سریال Silverhawks : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 2 فصل دوم سریال Silverhawks : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 3 فصل دوم سریال Silverhawks : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 4 فصل دوم سریال Silverhawks : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 5 فصل دوم سریال Silverhawks : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 6 فصل دوم سریال Silverhawks : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 7 فصل دوم سریال Silverhawks : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 8 فصل دوم سریال Silverhawks : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 9 فصل دوم سریال Silverhawks : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 10 فصل دوم سریال Silverhawks : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 11 فصل دوم سریال Silverhawks : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 12 فصل دوم سریال Silverhawks : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 13 فصل دوم سریال Silverhawks : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 14 فصل دوم سریال Silverhawks : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 15 فصل دوم سریال Silverhawks : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 16 فصل دوم سریال Silverhawks : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 17 فصل دوم سریال Silverhawks : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 18 فصل دوم سریال Silverhawks : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 19 فصل دوم سریال Silverhawks : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 20 فصل دوم سریال Silverhawks : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 21 فصل دوم سریال Silverhawks : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 22 فصل دوم سریال Silverhawks : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 23 فصل دوم سریال Silverhawks : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 24 فصل دوم سریال Silverhawks : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 25 فصل دوم سریال Silverhawks : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 26 فصل دوم سریال Silverhawks : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 27 فصل دوم سریال Silverhawks : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 28 فصل دوم سریال Silverhawks : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 29 فصل دوم سریال Silverhawks : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 30 فصل دوم سریال Silverhawks : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 31 فصل دوم سریال Silverhawks : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 32 فصل دوم سریال Silverhawks : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 33 فصل دوم سریال Silverhawks : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 34 فصل دوم سریال Silverhawks : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 35 فصل دوم سریال Silverhawks : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 36 فصل دوم سریال Silverhawks : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 37 فصل دوم سریال Silverhawks : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 38 فصل دوم سریال Silverhawks : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 39 فصل دوم سریال Silverhawks : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 40 فصل دوم سریال Silverhawks : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 41 فصل دوم سریال Silverhawks : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 42 فصل دوم سریال Silverhawks : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 43 فصل دوم سریال Silverhawks : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 44 فصل دوم سریال Silverhawks : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 45 فصل دوم سریال Silverhawks : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 46 فصل دوم سریال Silverhawks : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 47 فصل دوم سریال Silverhawks : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 48 فصل دوم سریال Silverhawks : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 49 فصل دوم سریال Silverhawks : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 50 فصل دوم سریال Silverhawks : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 51 فصل دوم سریال Silverhawks : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 52 فصل دوم سریال Silverhawks : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 53 فصل دوم سریال Silverhawks : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 54 فصل دوم سریال Silverhawks : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 55 فصل دوم سریال Silverhawks : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 56 فصل دوم سریال Silverhawks : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 57 فصل دوم سریال Silverhawks : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 58 فصل دوم سریال Silverhawks : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 59 فصل دوم سریال Silverhawks : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 60 فصل دوم سریال Silverhawks : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 61 فصل دوم سریال Silverhawks : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 62 فصل دوم سریال Silverhawks : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 63 فصل دوم سریال Silverhawks : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 64 فصل دوم سریال Silverhawks : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 65 فصل دوم سریال Silverhawks : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 66 فصل دوم سریال Silverhawks : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P

دانلود سریال انگلیسی , دانلود سریال آمریکای , دانلود سریال اکشن , دانلود سریال علمیتخیلی , دانلود سریال خانوادگی ,
دانلود سریال , دانلود سریال جدید , دانلود سریال دوبله , دانلود سریال دوبله فارسی , دانلود دوبله فارسی , دانلود Silverhawks , دانلود همه فصل های Silverhawks , دانلود رایگان Silverhawks , دانلود رایگان Silverhawks با لینک مستقیم , دانلود Silverhawks با لینک مستقیم , دانلود Silverhawks , دانلود رایگان Silverhawks , دانلود رایگان Silverhawks با لینک مستقیم , دانلود Silverhawks با لینک مستقیم , دانلود Silverhawks با کیفیت 720 , دانلود Silverhawks با کیفیت 1080 , دانلود Silverhawks با کیفیت 480 , دانلود Silverhawks کم حجم , Silverhawks ,
زیرنویس , دانلود زیرنویس , دانلود زیرنویس فارسی , دانلود زیرنویس سریال Silverhawks , دانلود زیرنویس , دانلود زیرنویس فارسی , زیرنویس Silverhawks , دانلود زیرنویس Silverhawks , دانلود زیرنویس فارسی Silverhawks , زیرنویس Silverhawks , دانلود زیرنویس Silverhawks , دانلود زیرنویس فارسی Silverhawks ,
دانلود سریال , دانلود سریال جدید , دانلود سریال دوبله , دانلود سریال خارجی , دانلود سریال ایرانی ,

Silverhawks

برای فعال سازی لینک دانلود دانلود کلیک کنید

دانلود سریال Defying Gravity

دانلود سریال Defying Gravity

دانلود سریال Defying Gravity

فصل 2 سریال Defying Gravity اضافه شد

Defying Gravity
خلاصه داستان: Defying Gravity یک سریال تلویزیونی است که با بازی رون لیوینگستون، مالیک یوبا و اندرو ایرلی است. هشت فضانورد در فضاپیمای بین المللی در یک ماموریت از طریق سیستم خورشیدی زندگی می کنند، همانطور که جهان از میلیاردها کیلومتر دورتر می ماند. در آینده نزدیک، هشت فضانورد پنج کشور (چهار زن و چهار مرد) یک مأموریت فضایی بین المللی شش ساله را با 13 میلیارد کیلومتر انجام می دهند. با چشم جهان به آنها – همه چیز آنها را تحت نظارت قرار می دهد، و هر احساسی که احساس می کنند، دقیقا بررسی می شوند، به زودی متوجه می شوند که وظیفه واقعی آنها چیزی نیست که آنها فکر می کنند.
زبان سریال : انگلیسی ,
ساخت کشور : آمریکا , کانادا , انگلیس , آلمان ,
امتیاز سریال Defying Gravity تا کنون: 7.3/10
تعداد رای دهندگان به سریال تا کنون: 9,345
مدت زمان پخش هر قسمت سریال : 1ساعت
ژانر سریال Defying Gravity : سریال , درام , علمی تخیلی ,

کارگردان های سریال : ناشناخته
ستارهای سریال Defying Gravity :

دانلود رایگان سریال Defying Gravity با لینک مستقیم

ژانر سریال Defying Gravity : Drama , Sci-Fi ,
زبان : English ,
کشور سازنده : USA , Canada , UK , Germany ,
مدیران سریال Defying Gravity : Unknown
ستاره های سریال Defying Gravity :

دانلود فصل اول سریال Defying Gravity
دانلود قسمت 1 فصل اول سریال Defying Gravity : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 2 فصل اول سریال Defying Gravity : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 3 فصل اول سریال Defying Gravity : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 4 فصل اول سریال Defying Gravity : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 5 فصل اول سریال Defying Gravity : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 6 فصل اول سریال Defying Gravity : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 7 فصل اول سریال Defying Gravity : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 8 فصل اول سریال Defying Gravity : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 9 فصل اول سریال Defying Gravity : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 10 فصل اول سریال Defying Gravity : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 11 فصل اول سریال Defying Gravity : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 12 فصل اول سریال Defying Gravity : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 13 فصل اول سریال Defying Gravity : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 14 فصل اول سریال Defying Gravity : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P

دانلود فصل دوم سریال Defying Gravity
دانلود قسمت 1 فصل دوم سریال Defying Gravity : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 2 فصل دوم سریال Defying Gravity : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 3 فصل دوم سریال Defying Gravity : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 4 فصل دوم سریال Defying Gravity : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 5 فصل دوم سریال Defying Gravity : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 6 فصل دوم سریال Defying Gravity : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 7 فصل دوم سریال Defying Gravity : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 8 فصل دوم سریال Defying Gravity : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 9 فصل دوم سریال Defying Gravity : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 10 فصل دوم سریال Defying Gravity : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 11 فصل دوم سریال Defying Gravity : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 12 فصل دوم سریال Defying Gravity : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 13 فصل دوم سریال Defying Gravity : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 14 فصل دوم سریال Defying Gravity : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P

دانلود سریال انگلیسی , دانلود سریال آمریکای , دانلود سریال کانادای , دانلود سریال انگلیسی , دانلود سریال آلمانی , دانلود سریال درام , دانلود سریال علمیتخیلی ,
دانلود سریال , دانلود سریال جدید , دانلود سریال دوبله , دانلود سریال دوبله فارسی , دانلود دوبله فارسی , دانلود Defying Gravity , دانلود همه فصل های Defying Gravity , دانلود رایگان Defying Gravity , دانلود رایگان Defying Gravity با لینک مستقیم , دانلود Defying Gravity با لینک مستقیم , دانلود Defying Gravity , دانلود رایگان Defying Gravity , دانلود رایگان Defying Gravity با لینک مستقیم , دانلود Defying Gravity با لینک مستقیم , دانلود Defying Gravity با کیفیت 720 , دانلود Defying Gravity با کیفیت 1080 , دانلود Defying Gravity با کیفیت 480 , دانلود Defying Gravity کم حجم , Defying Gravity ,
زیرنویس , دانلود زیرنویس , دانلود زیرنویس فارسی , دانلود زیرنویس سریال Defying Gravity , دانلود زیرنویس , دانلود زیرنویس فارسی , زیرنویس Defying Gravity , دانلود زیرنویس Defying Gravity , دانلود زیرنویس فارسی Defying Gravity , زیرنویس Defying Gravity , دانلود زیرنویس Defying Gravity , دانلود زیرنویس فارسی Defying Gravity ,
دانلود سریال , دانلود سریال جدید , دانلود سریال دوبله , دانلود سریال خارجی , دانلود سریال ایرانی ,

Defying Gravity

برای فعال سازی لینک دانلود دانلود کلیک کنید

دانلود سریال Seven Days

دانلود سریال Seven Days

دانلود سریال Seven Days

فصل 4 سریال Seven Days اضافه شد

هفت روز
خلاصه داستان: یک سازمان سیا سابق، یک سازمان دولتی است که برای گذراندن زمان برای اصلاح خطاهای ناشی از هفته گذشته، اختصاص داده شده است. فرانک پارکر با یک تیم ویژه از دانشمندان و مقامات دولتی در پروژه Backstep کار می کند. با استفاده از دستگاه Backstep، Lt. Parker می تواند در زمان دقیقا 7 روز سفر کند. یک بار در گذشته، او گزارش می دهد که با استفاده از کلمه کلیدی “Conundrum” با استفاده از کلمه “Conundrum” بکار گرفته و مأموریت خود را برای تغییر تاریخ برای بهتر شدن انجام می دهد.
زبان سریال : انگلیسی ,
ساخت کشور : آمریکا ,
امتیاز سریال Seven Days تا کنون: 7.3/10
تعداد رای دهندگان به سریال تا کنون: 2,896
مدت زمان پخش هر قسمت سریال : 42و دقیقه
ژانر سریال Seven Days : سریال , علمی تخیلی , اکشن , درام ,

کارگردان های سریال : ناشناخته
ستارهای سریال Seven Days :

دانلود رایگان سریال Seven Days با لینک مستقیم

ژانر سریال Seven Days : Sci-Fi , Action , Drama ,
زبان : English ,
کشور سازنده : USA ,
مدیران سریال Seven Days : Unknown
ستاره های سریال Seven Days :

دانلود فصل اول سریال Seven Days
دانلود قسمت 1 فصل اول سریال Seven Days : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 2 فصل اول سریال Seven Days : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 3 فصل اول سریال Seven Days : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 4 فصل اول سریال Seven Days : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 5 فصل اول سریال Seven Days : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 6 فصل اول سریال Seven Days : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 7 فصل اول سریال Seven Days : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 8 فصل اول سریال Seven Days : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 9 فصل اول سریال Seven Days : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 10 فصل اول سریال Seven Days : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 11 فصل اول سریال Seven Days : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 12 فصل اول سریال Seven Days : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 13 فصل اول سریال Seven Days : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 14 فصل اول سریال Seven Days : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 15 فصل اول سریال Seven Days : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 16 فصل اول سریال Seven Days : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 17 فصل اول سریال Seven Days : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 18 فصل اول سریال Seven Days : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 19 فصل اول سریال Seven Days : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 20 فصل اول سریال Seven Days : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 21 فصل اول سریال Seven Days : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 22 فصل اول سریال Seven Days : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 23 فصل اول سریال Seven Days : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P

دانلود فصل دوم سریال Seven Days
دانلود قسمت 1 فصل دوم سریال Seven Days : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 2 فصل دوم سریال Seven Days : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 3 فصل دوم سریال Seven Days : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 4 فصل دوم سریال Seven Days : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 5 فصل دوم سریال Seven Days : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 6 فصل دوم سریال Seven Days : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 7 فصل دوم سریال Seven Days : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 8 فصل دوم سریال Seven Days : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 9 فصل دوم سریال Seven Days : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 10 فصل دوم سریال Seven Days : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 11 فصل دوم سریال Seven Days : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 12 فصل دوم سریال Seven Days : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 13 فصل دوم سریال Seven Days : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 14 فصل دوم سریال Seven Days : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 15 فصل دوم سریال Seven Days : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 16 فصل دوم سریال Seven Days : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 17 فصل دوم سریال Seven Days : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 18 فصل دوم سریال Seven Days : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 19 فصل دوم سریال Seven Days : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 20 فصل دوم سریال Seven Days : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 21 فصل دوم سریال Seven Days : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 22 فصل دوم سریال Seven Days : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 23 فصل دوم سریال Seven Days : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P

دانلود فصل سوم سریال Seven Days
دانلود قسمت 1 فصل سوم سریال Seven Days : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 2 فصل سوم سریال Seven Days : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 3 فصل سوم سریال Seven Days : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 4 فصل سوم سریال Seven Days : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 5 فصل سوم سریال Seven Days : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 6 فصل سوم سریال Seven Days : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 7 فصل سوم سریال Seven Days : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 8 فصل سوم سریال Seven Days : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 9 فصل سوم سریال Seven Days : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 10 فصل سوم سریال Seven Days : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 11 فصل سوم سریال Seven Days : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 12 فصل سوم سریال Seven Days : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 13 فصل سوم سریال Seven Days : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 14 فصل سوم سریال Seven Days : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 15 فصل سوم سریال Seven Days : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 16 فصل سوم سریال Seven Days : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 17 فصل سوم سریال Seven Days : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 18 فصل سوم سریال Seven Days : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 19 فصل سوم سریال Seven Days : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 20 فصل سوم سریال Seven Days : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 21 فصل سوم سریال Seven Days : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 22 فصل سوم سریال Seven Days : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 23 فصل سوم سریال Seven Days : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P

دانلود فصل چهارم سریال Seven Days
دانلود قسمت 1 فصل چهارم سریال Seven Days : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 2 فصل چهارم سریال Seven Days : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 3 فصل چهارم سریال Seven Days : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 4 فصل چهارم سریال Seven Days : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 5 فصل چهارم سریال Seven Days : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 6 فصل چهارم سریال Seven Days : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 7 فصل چهارم سریال Seven Days : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 8 فصل چهارم سریال Seven Days : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 9 فصل چهارم سریال Seven Days : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 10 فصل چهارم سریال Seven Days : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 11 فصل چهارم سریال Seven Days : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 12 فصل چهارم سریال Seven Days : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 13 فصل چهارم سریال Seven Days : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 14 فصل چهارم سریال Seven Days : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 15 فصل چهارم سریال Seven Days : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 16 فصل چهارم سریال Seven Days : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 17 فصل چهارم سریال Seven Days : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 18 فصل چهارم سریال Seven Days : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 19 فصل چهارم سریال Seven Days : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 20 فصل چهارم سریال Seven Days : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 21 فصل چهارم سریال Seven Days : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 22 فصل چهارم سریال Seven Days : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 23 فصل چهارم سریال Seven Days : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P

دانلود سریال انگلیسی , دانلود سریال آمریکای , دانلود سریال علمیتخیلی , دانلود سریال اکشن , دانلود سریال درام ,
دانلود سریال , دانلود سریال جدید , دانلود سریال دوبله , دانلود سریال دوبله فارسی , دانلود دوبله فارسی , دانلود Seven Days , دانلود همه فصل های Seven Days , دانلود رایگان Seven Days , دانلود رایگان Seven Days با لینک مستقیم , دانلود Seven Days با لینک مستقیم , دانلود Seven Days , دانلود رایگان Seven Days , دانلود رایگان Seven Days با لینک مستقیم , دانلود Seven Days با لینک مستقیم , دانلود Seven Days با کیفیت 720 , دانلود Seven Days با کیفیت 1080 , دانلود Seven Days با کیفیت 480 , دانلود Seven Days کم حجم , Seven Days ,
زیرنویس , دانلود زیرنویس , دانلود زیرنویس فارسی , دانلود زیرنویس سریال Seven Days , دانلود زیرنویس , دانلود زیرنویس فارسی , زیرنویس Seven Days , دانلود زیرنویس Seven Days , دانلود زیرنویس فارسی Seven Days , زیرنویس Seven Days , دانلود زیرنویس Seven Days , دانلود زیرنویس فارسی Seven Days ,
دانلود سریال , دانلود سریال جدید , دانلود سریال دوبله , دانلود سریال خارجی , دانلود سریال ایرانی ,

Seven Days

برای فعال سازی لینک دانلود دانلود کلیک کنید

دانلود سریال Incorporated

دانلود سریال Incorporated

دانلود سریال Incorporated

فصل 2 سریال Incorporated اضافه شد

Incorporated
خلاصه داستان: یک مرد تلاش می کند یک شرکت غول پیکر که به نظر می رسد دارای قدرت نامحدود است، را خنثی کند. یک مرد تلاش می کند یک شرکت غول پیکر که به نظر می رسد دارای قدرت نامحدود است، را خنثی کند.
زبان سریال : انگلیسی ,
ساخت کشور : آمریکا ,
امتیاز سریال Incorporated تا کنون: 7.3/10
تعداد رای دهندگان به سریال تا کنون: 4,346
مدت زمان پخش هر قسمت سریال : 43و دقیقه
ژانر سریال Incorporated : سریال , جنایی , درام , علمی تخیلی ,

کارگردان های سریال : ناشناخته
ستارهای سریال Incorporated :

دانلود رایگان سریال Incorporated با لینک مستقیم

ژانر سریال Incorporated : Crime , Drama , Sci-Fi ,
زبان : English ,
کشور سازنده : USA ,
مدیران سریال Incorporated : Unknown
ستاره های سریال Incorporated :

دانلود فصل اول سریال Incorporated
دانلود قسمت 1 فصل اول سریال Incorporated : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 2 فصل اول سریال Incorporated : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 3 فصل اول سریال Incorporated : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 4 فصل اول سریال Incorporated : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 5 فصل اول سریال Incorporated : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 6 فصل اول سریال Incorporated : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 7 فصل اول سریال Incorporated : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 8 فصل اول سریال Incorporated : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 9 فصل اول سریال Incorporated : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 10 فصل اول سریال Incorporated : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 11 فصل اول سریال Incorporated : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P

دانلود فصل دوم سریال Incorporated
دانلود قسمت 1 فصل دوم سریال Incorporated : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 2 فصل دوم سریال Incorporated : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 3 فصل دوم سریال Incorporated : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 4 فصل دوم سریال Incorporated : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 5 فصل دوم سریال Incorporated : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 6 فصل دوم سریال Incorporated : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 7 فصل دوم سریال Incorporated : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 8 فصل دوم سریال Incorporated : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 9 فصل دوم سریال Incorporated : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 10 فصل دوم سریال Incorporated : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 11 فصل دوم سریال Incorporated : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P

دانلود سریال انگلیسی , دانلود سریال آمریکای , دانلود سریال جنایی , دانلود سریال درام , دانلود سریال علمیتخیلی ,
دانلود سریال , دانلود سریال جدید , دانلود سریال دوبله , دانلود سریال دوبله فارسی , دانلود دوبله فارسی , دانلود Incorporated , دانلود همه فصل های Incorporated , دانلود رایگان Incorporated , دانلود رایگان Incorporated با لینک مستقیم , دانلود Incorporated با لینک مستقیم , دانلود Incorporated , دانلود رایگان Incorporated , دانلود رایگان Incorporated با لینک مستقیم , دانلود Incorporated با لینک مستقیم , دانلود Incorporated با کیفیت 720 , دانلود Incorporated با کیفیت 1080 , دانلود Incorporated با کیفیت 480 , دانلود Incorporated کم حجم , Incorporated ,
زیرنویس , دانلود زیرنویس , دانلود زیرنویس فارسی , دانلود زیرنویس سریال Incorporated , دانلود زیرنویس , دانلود زیرنویس فارسی , زیرنویس Incorporated , دانلود زیرنویس Incorporated , دانلود زیرنویس فارسی Incorporated , زیرنویس Incorporated , دانلود زیرنویس Incorporated , دانلود زیرنویس فارسی Incorporated ,
دانلود سریال , دانلود سریال جدید , دانلود سریال دوبله , دانلود سریال خارجی , دانلود سریال ایرانی ,

Incorporated

برای فعال سازی لینک دانلود دانلود کلیک کنید

دانلود سریال V

دانلود سریال V

دانلود سریال V

فصل 2 سریال V اضافه شد

V
خلاصه داستان: یک سال پس از آزادی، حسن نیت ارائه میدهد از باکتریهای گرد و غبار، انسانها، بیگانگان مانند مارماهی، مقاومت به میکرو ارگانیسم را ایجاد می کنند و تلاش می کنند تا کنترل زمین را دوباره بدست آورند – فقط در حال حاضر برخی از انسان ها آگاهانه با آنها کار می کنند . زمین توسط موجودات مارمولک از یک سیاره دیگر به نام بازدید کننده مورد حمله قرار گرفته است. مقاومت کوچک در برابر شورشیان به رهبری عکاسان خبرنگار مایک دونوان، دکتر جولی پریش و مامورین هام تایلر در برابر حکومت نازی ها مبارزه می کنند. بیگانگان به نظر می رسد به عنوان انسان مخفی شده و توسط دیانا، ملکه خود، رهبری می شوند.
زبان سریال : انگلیسی ,
ساخت کشور : آمریکا ,
امتیاز سریال V تا کنون: 7.3/10
تعداد رای دهندگان به سریال تا کنون: 8,394
مدت زمان پخش هر قسمت سریال : 1ساعت
ژانر سریال V : سریال , اکشن , ماجراجویی , علمی تخیلی ,

کارگردان های سریال : ناشناخته
ستارهای سریال V :

دانلود رایگان سریال V با لینک مستقیم

ژانر سریال V : Action , Adventure , Sci-Fi ,
زبان : English ,
کشور سازنده : USA ,
مدیران سریال V : Unknown
ستاره های سریال V :

دانلود فصل اول سریال V
دانلود قسمت 1 فصل اول سریال V : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 2 فصل اول سریال V : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 3 فصل اول سریال V : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 4 فصل اول سریال V : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 5 فصل اول سریال V : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 6 فصل اول سریال V : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 7 فصل اول سریال V : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 8 فصل اول سریال V : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 9 فصل اول سریال V : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 10 فصل اول سریال V : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 11 فصل اول سریال V : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 12 فصل اول سریال V : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 13 فصل اول سریال V : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 14 فصل اول سریال V : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 15 فصل اول سریال V : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 16 فصل اول سریال V : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 17 فصل اول سریال V : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 18 فصل اول سریال V : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 19 فصل اول سریال V : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 20 فصل اول سریال V : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P

دانلود فصل دوم سریال V
دانلود قسمت 1 فصل دوم سریال V : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 2 فصل دوم سریال V : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 3 فصل دوم سریال V : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 4 فصل دوم سریال V : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 5 فصل دوم سریال V : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 6 فصل دوم سریال V : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 7 فصل دوم سریال V : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 8 فصل دوم سریال V : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 9 فصل دوم سریال V : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 10 فصل دوم سریال V : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 11 فصل دوم سریال V : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 12 فصل دوم سریال V : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 13 فصل دوم سریال V : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 14 فصل دوم سریال V : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 15 فصل دوم سریال V : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 16 فصل دوم سریال V : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 17 فصل دوم سریال V : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 18 فصل دوم سریال V : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 19 فصل دوم سریال V : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 20 فصل دوم سریال V : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P

دانلود سریال انگلیسی , دانلود سریال آمریکای , دانلود سریال اکشن , دانلود سریال ماجراجویی , دانلود سریال علمیتخیلی ,
دانلود سریال , دانلود سریال جدید , دانلود سریال دوبله , دانلود سریال دوبله فارسی , دانلود دوبله فارسی , دانلود V , دانلود همه فصل های V , دانلود رایگان V , دانلود رایگان V با لینک مستقیم , دانلود V با لینک مستقیم , دانلود V , دانلود رایگان V , دانلود رایگان V با لینک مستقیم , دانلود V با لینک مستقیم , دانلود V با کیفیت 720 , دانلود V با کیفیت 1080 , دانلود V با کیفیت 480 , دانلود V کم حجم , V ,
زیرنویس , دانلود زیرنویس , دانلود زیرنویس فارسی , دانلود زیرنویس سریال V , دانلود زیرنویس , دانلود زیرنویس فارسی , زیرنویس V , دانلود زیرنویس V , دانلود زیرنویس فارسی V , زیرنویس V , دانلود زیرنویس V , دانلود زیرنویس فارسی V ,
دانلود سریال , دانلود سریال جدید , دانلود سریال دوبله , دانلود سریال خارجی , دانلود سریال ایرانی ,

V

برای فعال سازی لینک دانلود دانلود کلیک کنید

دانلود سریال Alphas

دانلود سریال Alphas

دانلود سریال Alphas

فصل 3 سریال Alphas اضافه شد

Alphas
خلاصه داستان: Alphas یک سریال تلویزیونی است که توسط دیوید استراتیرن، رایان کارتریت و وارن کریستی ساخته شده است. Alphas یک داستان علمی تخیلی است که تمرکز بر یک تیم است که افراد با توانایی های فراطبیعی را بررسی می کند. پس از مرگ یک شاهد در پرونده دادگاه، دکتر لی روزن یک تیم “Alphas” (پیشرفته انسان) را هدایت می کند که دارای تعدادی مهارت خاص است که آنها را یک تیم توانمند می کند. همانطور که رزن مربیان آنها را به عهده می گیرد و تیم را به منظور مهارت های قابل توجه خود در اختیار می گذارد، متوجه می شوند که نیروهای قدرتمند در قبال قضایی، از جمله یکی از آنها، وجود دارند.
زبان سریال : انگلیسی , فارسی ,
ساخت کشور : آمریکا ,
امتیاز سریال Alphas تا کنون: 7.3/10
تعداد رای دهندگان به سریال تا کنون: 25,701
مدت زمان پخش هر قسمت سریال : 44و دقیقه
ژانر سریال Alphas : سریال , اکشن , درام , علمی تخیلی ,

کارگردان های سریال : ناشناخته
ستارهای سریال Alphas :

دانلود رایگان سریال Alphas با لینک مستقیم

ژانر سریال Alphas : Action , Drama , Sci-Fi ,
زبان : English , Persian ,
کشور سازنده : USA ,
مدیران سریال Alphas : Unknown
ستاره های سریال Alphas :

دانلود فصل اول سریال Alphas
دانلود قسمت 1 فصل اول سریال Alphas : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 2 فصل اول سریال Alphas : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 3 فصل اول سریال Alphas : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 4 فصل اول سریال Alphas : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 5 فصل اول سریال Alphas : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 6 فصل اول سریال Alphas : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 7 فصل اول سریال Alphas : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 8 فصل اول سریال Alphas : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 9 فصل اول سریال Alphas : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 10 فصل اول سریال Alphas : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 11 فصل اول سریال Alphas : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 12 فصل اول سریال Alphas : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 13 فصل اول سریال Alphas : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P

دانلود فصل دوم سریال Alphas
دانلود قسمت 1 فصل دوم سریال Alphas : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 2 فصل دوم سریال Alphas : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 3 فصل دوم سریال Alphas : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 4 فصل دوم سریال Alphas : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 5 فصل دوم سریال Alphas : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 6 فصل دوم سریال Alphas : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 7 فصل دوم سریال Alphas : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 8 فصل دوم سریال Alphas : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 9 فصل دوم سریال Alphas : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 10 فصل دوم سریال Alphas : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 11 فصل دوم سریال Alphas : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 12 فصل دوم سریال Alphas : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 13 فصل دوم سریال Alphas : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P

دانلود فصل سوم سریال Alphas
دانلود قسمت 1 فصل سوم سریال Alphas : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 2 فصل سوم سریال Alphas : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 3 فصل سوم سریال Alphas : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 4 فصل سوم سریال Alphas : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 5 فصل سوم سریال Alphas : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 6 فصل سوم سریال Alphas : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 7 فصل سوم سریال Alphas : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 8 فصل سوم سریال Alphas : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 9 فصل سوم سریال Alphas : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 10 فصل سوم سریال Alphas : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 11 فصل سوم سریال Alphas : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 12 فصل سوم سریال Alphas : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 13 فصل سوم سریال Alphas : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P

دانلود سریال انگلیسی , دانلود سریال فارسی , دانلود سریال آمریکای , دانلود سریال اکشن , دانلود سریال درام , دانلود سریال علمیتخیلی ,
دانلود سریال , دانلود سریال جدید , دانلود سریال دوبله , دانلود سریال دوبله فارسی , دانلود دوبله فارسی , دانلود Alphas , دانلود همه فصل های Alphas , دانلود رایگان Alphas , دانلود رایگان Alphas با لینک مستقیم , دانلود Alphas با لینک مستقیم , دانلود Alphas , دانلود رایگان Alphas , دانلود رایگان Alphas با لینک مستقیم , دانلود Alphas با لینک مستقیم , دانلود Alphas با کیفیت 720 , دانلود Alphas با کیفیت 1080 , دانلود Alphas با کیفیت 480 , دانلود Alphas کم حجم , Alphas ,
زیرنویس , دانلود زیرنویس , دانلود زیرنویس فارسی , دانلود زیرنویس سریال Alphas , دانلود زیرنویس , دانلود زیرنویس فارسی , زیرنویس Alphas , دانلود زیرنویس Alphas , دانلود زیرنویس فارسی Alphas , زیرنویس Alphas , دانلود زیرنویس Alphas , دانلود زیرنویس فارسی Alphas ,
دانلود سریال , دانلود سریال جدید , دانلود سریال دوبله , دانلود سریال خارجی , دانلود سریال ایرانی ,

Alphas

برای فعال سازی لینک دانلود دانلود کلیک کنید

دانلود سریال The Tomorrow People

دانلود سریال The Tomorrow People

دانلود سریال The Tomorrow People

فصل 2 سریال The Tomorrow People اضافه شد

افراد فردا
خلاصه داستان: افراد تکامل یافته با توانایی های شگفت انگیز (Teleportation، Telekinesis، Telepathy) توسط عوامل Ultra شکار می شوند. داستان چندین جوان از سراسر جهان که مرحله بعدی را در تکامل انسان نشان می دهند، دارای قدرت های ویژه، از جمله توانایی برقراری ارتباط و برقراری ارتباط با یکدیگر هستند. آنها با هم کار می کنند تا نیروهای شر را شکست دهند.
زبان سریال : انگلیسی ,
ساخت کشور : آمریکا ,
امتیاز سریال The Tomorrow People تا کنون: 7.3/10
تعداد رای دهندگان به سریال تا کنون: 31,639
مدت زمان پخش هر قسمت سریال : 43و دقیقه
ژانر سریال The Tomorrow People : سریال , اکشن , درام , علمی تخیلی ,

کارگردان های سریال : ناشناخته
ستارهای سریال The Tomorrow People :

دانلود رایگان سریال The Tomorrow People با لینک مستقیم

ژانر سریال The Tomorrow People : Action , Drama , Sci-Fi ,
زبان : English ,
کشور سازنده : USA ,
مدیران سریال The Tomorrow People : Unknown
ستاره های سریال The Tomorrow People :

دانلود فصل اول سریال The Tomorrow People
دانلود قسمت 1 فصل اول سریال The Tomorrow People : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 2 فصل اول سریال The Tomorrow People : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 3 فصل اول سریال The Tomorrow People : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 4 فصل اول سریال The Tomorrow People : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 5 فصل اول سریال The Tomorrow People : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 6 فصل اول سریال The Tomorrow People : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 7 فصل اول سریال The Tomorrow People : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 8 فصل اول سریال The Tomorrow People : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 9 فصل اول سریال The Tomorrow People : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 10 فصل اول سریال The Tomorrow People : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 11 فصل اول سریال The Tomorrow People : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 12 فصل اول سریال The Tomorrow People : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 13 فصل اول سریال The Tomorrow People : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 14 فصل اول سریال The Tomorrow People : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 15 فصل اول سریال The Tomorrow People : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 16 فصل اول سریال The Tomorrow People : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 17 فصل اول سریال The Tomorrow People : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 18 فصل اول سریال The Tomorrow People : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 19 فصل اول سریال The Tomorrow People : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 20 فصل اول سریال The Tomorrow People : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 21 فصل اول سریال The Tomorrow People : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 22 فصل اول سریال The Tomorrow People : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 23 فصل اول سریال The Tomorrow People : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P

دانلود فصل دوم سریال The Tomorrow People
دانلود قسمت 1 فصل دوم سریال The Tomorrow People : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 2 فصل دوم سریال The Tomorrow People : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 3 فصل دوم سریال The Tomorrow People : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 4 فصل دوم سریال The Tomorrow People : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 5 فصل دوم سریال The Tomorrow People : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 6 فصل دوم سریال The Tomorrow People : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 7 فصل دوم سریال The Tomorrow People : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 8 فصل دوم سریال The Tomorrow People : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 9 فصل دوم سریال The Tomorrow People : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 10 فصل دوم سریال The Tomorrow People : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 11 فصل دوم سریال The Tomorrow People : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 12 فصل دوم سریال The Tomorrow People : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 13 فصل دوم سریال The Tomorrow People : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 14 فصل دوم سریال The Tomorrow People : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 15 فصل دوم سریال The Tomorrow People : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 16 فصل دوم سریال The Tomorrow People : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 17 فصل دوم سریال The Tomorrow People : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 18 فصل دوم سریال The Tomorrow People : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 19 فصل دوم سریال The Tomorrow People : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 20 فصل دوم سریال The Tomorrow People : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 21 فصل دوم سریال The Tomorrow People : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 22 فصل دوم سریال The Tomorrow People : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 23 فصل دوم سریال The Tomorrow People : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P

دانلود سریال انگلیسی , دانلود سریال آمریکای , دانلود سریال اکشن , دانلود سریال درام , دانلود سریال علمیتخیلی ,
دانلود سریال , دانلود سریال جدید , دانلود سریال دوبله , دانلود سریال دوبله فارسی , دانلود دوبله فارسی , دانلود Tomorrow People , دانلود همه فصل های Tomorrow People , دانلود رایگان Tomorrow People , دانلود رایگان Tomorrow People با لینک مستقیم , دانلود Tomorrow People با لینک مستقیم , دانلود The Tomorrow People , دانلود رایگان The Tomorrow People , دانلود رایگان The Tomorrow People با لینک مستقیم , دانلود The Tomorrow People با لینک مستقیم , دانلود The Tomorrow People با کیفیت 720 , دانلود The Tomorrow People با کیفیت 1080 , دانلود The Tomorrow People با کیفیت 480 , دانلود The Tomorrow People کم حجم , The Tomorrow People ,
زیرنویس , دانلود زیرنویس , دانلود زیرنویس فارسی , دانلود زیرنویس سریال The Tomorrow People , دانلود زیرنویس , دانلود زیرنویس فارسی , زیرنویس Tomorrow People , دانلود زیرنویس Tomorrow People , دانلود زیرنویس فارسی Tomorrow People , زیرنویس The Tomorrow People , دانلود زیرنویس The Tomorrow People , دانلود زیرنویس فارسی The Tomorrow People ,
دانلود سریال , دانلود سریال جدید , دانلود سریال دوبله , دانلود سریال خارجی , دانلود سریال ایرانی ,

Tomorrow People

برای فعال سازی لینک دانلود دانلود کلیک کنید

دانلود سریال Electric Dreams

دانلود سریال Electric Dreams

دانلود سریال Electric Dreams

فصل 2 سریال Electric Dreams اضافه شد

رویاهای الکتریکی
خلاصه داستان: یک مجموعه علمی تخیلی با قسمت های مستقل بر اساس آثار فیلیپ دیک. سری علمی تخیلی با قسمت جداگانه بر اساس آثار فیلیپ K. دیک.
زبان سریال : انگلیسی ,
ساخت کشور : انگلیس , آمریکا ,
امتیاز سریال Electric Dreams تا کنون: 7.3/10
تعداد رای دهندگان به سریال تا کنون: 7,783
مدت زمان پخش هر قسمت سریال : 1ساعت
ژانر سریال Electric Dreams : سریال , علمی تخیلی ,

کارگردان های سریال : ناشناخته
ستارهای سریال Electric Dreams :

دانلود رایگان سریال Electric Dreams با لینک مستقیم

ژانر سریال Electric Dreams : Sci-Fi ,
زبان : English ,
کشور سازنده : UK , USA ,
مدیران سریال Electric Dreams : Unknown
ستاره های سریال Electric Dreams :

دانلود فصل اول سریال Electric Dreams
دانلود قسمت 1 فصل اول سریال Electric Dreams : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 2 فصل اول سریال Electric Dreams : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 3 فصل اول سریال Electric Dreams : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 4 فصل اول سریال Electric Dreams : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 5 فصل اول سریال Electric Dreams : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 6 فصل اول سریال Electric Dreams : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 7 فصل اول سریال Electric Dreams : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 8 فصل اول سریال Electric Dreams : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 9 فصل اول سریال Electric Dreams : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 10 فصل اول سریال Electric Dreams : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 11 فصل اول سریال Electric Dreams : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P

دانلود فصل دوم سریال Electric Dreams
دانلود قسمت 1 فصل دوم سریال Electric Dreams : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 2 فصل دوم سریال Electric Dreams : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 3 فصل دوم سریال Electric Dreams : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 4 فصل دوم سریال Electric Dreams : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 5 فصل دوم سریال Electric Dreams : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 6 فصل دوم سریال Electric Dreams : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 7 فصل دوم سریال Electric Dreams : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 8 فصل دوم سریال Electric Dreams : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 9 فصل دوم سریال Electric Dreams : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 10 فصل دوم سریال Electric Dreams : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 11 فصل دوم سریال Electric Dreams : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P

دانلود سریال انگلیسی , دانلود سریال انگلیسی , دانلود سریال آمریکای , دانلود سریال علمیتخیلی ,
دانلود سریال , دانلود سریال جدید , دانلود سریال دوبله , دانلود سریال دوبله فارسی , دانلود دوبله فارسی , دانلود Electric Dreams , دانلود همه فصل های Electric Dreams , دانلود رایگان Electric Dreams , دانلود رایگان Electric Dreams با لینک مستقیم , دانلود Electric Dreams با لینک مستقیم , دانلود Electric Dreams , دانلود رایگان Electric Dreams , دانلود رایگان Electric Dreams با لینک مستقیم , دانلود Electric Dreams با لینک مستقیم , دانلود Electric Dreams با کیفیت 720 , دانلود Electric Dreams با کیفیت 1080 , دانلود Electric Dreams با کیفیت 480 , دانلود Electric Dreams کم حجم , Electric Dreams ,
زیرنویس , دانلود زیرنویس , دانلود زیرنویس فارسی , دانلود زیرنویس سریال Electric Dreams , دانلود زیرنویس , دانلود زیرنویس فارسی , زیرنویس Electric Dreams , دانلود زیرنویس Electric Dreams , دانلود زیرنویس فارسی Electric Dreams , زیرنویس Electric Dreams , دانلود زیرنویس Electric Dreams , دانلود زیرنویس فارسی Electric Dreams ,
دانلود سریال , دانلود سریال جدید , دانلود سریال دوبله , دانلود سریال خارجی , دانلود سریال ایرانی ,

Electric Dreams

برای فعال سازی لینک دانلود دانلود کلیک کنید

دانلود سریال The Shannara Chronicles

دانلود سریال The Shannara Chronicles

دانلود سریال The Shannara Chronicles

فصل 3 سریال The Shannara Chronicles اضافه شد

تواریخ شانارا
خلاصه داستان: سری از ماجراهای، جنگ و شر است که در طول تاریخ چهار زمین اتفاق می افتد. درخت Elvish که به نام Ellcrys شناخته می شود، در حال مرگ است. خبر بد این است که درخت تنها جزء جادویی است که از چهار زمین از جهان شیطان محافظت می کند. Amberle Elessedil تنها کسی است که میتواند درخت را ذخیره کند. اما او مجبور است سحر و جادو را باز کند که Elves در هزاران سال استفاده نشده است. با کمک ویل اومنسفورد، او برای یافتن جادو گمشده سفر می کند. اما کار ساده ای نخواهد بود.
زبان سریال : انگلیسی ,
ساخت کشور : آمریکا , نیوزیلند ,
امتیاز سریال The Shannara Chronicles تا کنون: 7.3/10
تعداد رای دهندگان به سریال تا کنون: 47,019
مدت زمان پخش هر قسمت سریال : 42و دقیقه
ژانر سریال The Shannara Chronicles : سریال , ماجراجویی , فانتزی , علمی تخیلی ,

کارگردان های سریال : ناشناخته
ستارهای سریال The Shannara Chronicles :

دانلود رایگان سریال The Shannara Chronicles با لینک مستقیم

ژانر سریال The Shannara Chronicles : Adventure , Fantasy , Sci-Fi ,
زبان : English ,
کشور سازنده : USA , New Zealand ,
مدیران سریال The Shannara Chronicles : Unknown
ستاره های سریال The Shannara Chronicles :

دانلود فصل اول سریال The Shannara Chronicles
دانلود قسمت 1 فصل اول سریال The Shannara Chronicles : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 2 فصل اول سریال The Shannara Chronicles : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 3 فصل اول سریال The Shannara Chronicles : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 4 فصل اول سریال The Shannara Chronicles : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 5 فصل اول سریال The Shannara Chronicles : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 6 فصل اول سریال The Shannara Chronicles : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 7 فصل اول سریال The Shannara Chronicles : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 8 فصل اول سریال The Shannara Chronicles : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 9 فصل اول سریال The Shannara Chronicles : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 10 فصل اول سریال The Shannara Chronicles : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 11 فصل اول سریال The Shannara Chronicles : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P

دانلود فصل دوم سریال The Shannara Chronicles
دانلود قسمت 1 فصل دوم سریال The Shannara Chronicles : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 2 فصل دوم سریال The Shannara Chronicles : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 3 فصل دوم سریال The Shannara Chronicles : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 4 فصل دوم سریال The Shannara Chronicles : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 5 فصل دوم سریال The Shannara Chronicles : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 6 فصل دوم سریال The Shannara Chronicles : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 7 فصل دوم سریال The Shannara Chronicles : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 8 فصل دوم سریال The Shannara Chronicles : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 9 فصل دوم سریال The Shannara Chronicles : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 10 فصل دوم سریال The Shannara Chronicles : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 11 فصل دوم سریال The Shannara Chronicles : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P

دانلود فصل سوم سریال The Shannara Chronicles
دانلود قسمت 1 فصل سوم سریال The Shannara Chronicles : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 2 فصل سوم سریال The Shannara Chronicles : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 3 فصل سوم سریال The Shannara Chronicles : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 4 فصل سوم سریال The Shannara Chronicles : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 5 فصل سوم سریال The Shannara Chronicles : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 6 فصل سوم سریال The Shannara Chronicles : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 7 فصل سوم سریال The Shannara Chronicles : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 8 فصل سوم سریال The Shannara Chronicles : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 9 فصل سوم سریال The Shannara Chronicles : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 10 فصل سوم سریال The Shannara Chronicles : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 11 فصل سوم سریال The Shannara Chronicles : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P

دانلود سریال انگلیسی , دانلود سریال آمریکای , دانلود سریال نیوزیلندی , دانلود سریال ماجراجویی , دانلود سریال فانتزی , دانلود سریال علمیتخیلی ,
دانلود سریال , دانلود سریال جدید , دانلود سریال دوبله , دانلود سریال دوبله فارسی , دانلود دوبله فارسی , دانلود Shannara Chronicles , دانلود همه فصل های Shannara Chronicles , دانلود رایگان Shannara Chronicles , دانلود رایگان Shannara Chronicles با لینک مستقیم , دانلود Shannara Chronicles با لینک مستقیم , دانلود The Shannara Chronicles , دانلود رایگان The Shannara Chronicles , دانلود رایگان The Shannara Chronicles با لینک مستقیم , دانلود The Shannara Chronicles با لینک مستقیم , دانلود The Shannara Chronicles با کیفیت 720 , دانلود The Shannara Chronicles با کیفیت 1080 , دانلود The Shannara Chronicles با کیفیت 480 , دانلود The Shannara Chronicles کم حجم , The Shannara Chronicles ,
زیرنویس , دانلود زیرنویس , دانلود زیرنویس فارسی , دانلود زیرنویس سریال The Shannara Chronicles , دانلود زیرنویس , دانلود زیرنویس فارسی , زیرنویس Shannara Chronicles , دانلود زیرنویس Shannara Chronicles , دانلود زیرنویس فارسی Shannara Chronicles , زیرنویس The Shannara Chronicles , دانلود زیرنویس The Shannara Chronicles , دانلود زیرنویس فارسی The Shannara Chronicles ,
دانلود سریال , دانلود سریال جدید , دانلود سریال دوبله , دانلود سریال خارجی , دانلود سریال ایرانی ,

Shannara Chronicles

برای فعال سازی لینک دانلود دانلود کلیک کنید

دانلود سریال Runaways

دانلود سریال Runaways

دانلود سریال Runaways

فصل 3 سریال Runaways اضافه شد

فراریان
خلاصه داستان: Runaways یک سریال تلویزیونی است که بازیگران Rhenzy Feliz، Lyrica Okano و ویرجینیا گاردنر هستند. پس از کشف والدین خود، آنها سوژه های خائنانه را با هم مخفی می کنند، گروهی از گروه های نوجوانان برای فرار از اقدامات والدین خود و کشف اسرار ریشه هایشان از خانه هایشان فرار می کنند. به دنبال یک گروه از شش نوجوان در جهان مارول – نیکو Minoru، کارولینا دین، مولوی هرناندز، چیس استین، الکس وایلدر و گرترود Yorkes – که کشف کنند که پدر و مادر خود را مخفیانه عضو یک کابول فوق العاده خشمگین به نام The Pride. پس از تصمیم گیری که آنها دیگر در خانه های خود ایمن نیستند، بچه ها در حال اجرا هستند. در میان پنهان کردن بزرگان، نوجوانان در مورد خودشان یاد می گیرند و به یک خانواده از خودشان تبدیل می شوند.
زبان سریال : انگلیسی ,
ساخت کشور : آمریکا ,
امتیاز سریال Runaways تا کنون: 7.3/10
تعداد رای دهندگان به سریال تا کنون: 10,618
مدت زمان پخش هر قسمت سریال : 1ساعت
ژانر سریال Runaways : سریال , اکشن , درام , علمی تخیلی ,

کارگردان های سریال : ناشناخته
ستارهای سریال Runaways :

دانلود رایگان سریال Runaways با لینک مستقیم

ژانر سریال Runaways : Action , Drama , Sci-Fi ,
زبان : English ,
کشور سازنده : USA ,
مدیران سریال Runaways : Unknown
ستاره های سریال Runaways :

دانلود فصل اول سریال Runaways
دانلود قسمت 1 فصل اول سریال Runaways : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 2 فصل اول سریال Runaways : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 3 فصل اول سریال Runaways : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 4 فصل اول سریال Runaways : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 5 فصل اول سریال Runaways : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 6 فصل اول سریال Runaways : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P

دانلود فصل دوم سریال Runaways
دانلود قسمت 1 فصل دوم سریال Runaways : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 2 فصل دوم سریال Runaways : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 3 فصل دوم سریال Runaways : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 4 فصل دوم سریال Runaways : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 5 فصل دوم سریال Runaways : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 6 فصل دوم سریال Runaways : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P

دانلود فصل سوم سریال Runaways
دانلود قسمت 1 فصل سوم سریال Runaways : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 2 فصل سوم سریال Runaways : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 3 فصل سوم سریال Runaways : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 4 فصل سوم سریال Runaways : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 5 فصل سوم سریال Runaways : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 6 فصل سوم سریال Runaways : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P

دانلود سریال انگلیسی , دانلود سریال آمریکای , دانلود سریال اکشن , دانلود سریال درام , دانلود سریال علمیتخیلی ,
دانلود سریال , دانلود سریال جدید , دانلود سریال دوبله , دانلود سریال دوبله فارسی , دانلود دوبله فارسی , دانلود Runaways , دانلود همه فصل های Runaways , دانلود رایگان Runaways , دانلود رایگان Runaways با لینک مستقیم , دانلود Runaways با لینک مستقیم , دانلود Runaways , دانلود رایگان Runaways , دانلود رایگان Runaways با لینک مستقیم , دانلود Runaways با لینک مستقیم , دانلود Runaways با کیفیت 720 , دانلود Runaways با کیفیت 1080 , دانلود Runaways با کیفیت 480 , دانلود Runaways کم حجم , Runaways ,
زیرنویس , دانلود زیرنویس , دانلود زیرنویس فارسی , دانلود زیرنویس سریال Runaways , دانلود زیرنویس , دانلود زیرنویس فارسی , زیرنویس Runaways , دانلود زیرنویس Runaways , دانلود زیرنویس فارسی Runaways , زیرنویس Runaways , دانلود زیرنویس Runaways , دانلود زیرنویس فارسی Runaways ,
دانلود سریال , دانلود سریال جدید , دانلود سریال دوبله , دانلود سریال خارجی , دانلود سریال ایرانی ,

Runaways

برای فعال سازی لینک دانلود دانلود کلیک کنید