دانلود سریال Seven Days

دانلود سریال Seven Days

فصل 4 سریال Seven Days اضافه شد

هفت روز
خلاصه داستان: یک سازمان سیا سابق، یک سازمان دولتی است که برای گذراندن زمان برای اصلاح خطاهای ناشی از هفته گذشته، اختصاص داده شده است. فرانک پارکر با یک تیم ویژه از دانشمندان و مقامات دولتی در پروژه Backstep کار می کند. با استفاده از دستگاه Backstep، Lt. Parker می تواند در زمان دقیقا 7 روز سفر کند. یک بار در گذشته، او گزارش می دهد که با استفاده از کلمه کلیدی “Conundrum” با استفاده از کلمه “Conundrum” بکار گرفته و مأموریت خود را برای تغییر تاریخ برای بهتر شدن انجام می دهد.
زبان سریال : انگلیسی ,
ساخت کشور : آمریکا ,
امتیاز سریال Seven Days تا کنون: 7.3/10
تعداد رای دهندگان به سریال تا کنون: 2,896
مدت زمان پخش هر قسمت سریال : 42و دقیقه
ژانر سریال Seven Days : سریال , علمی تخیلی , اکشن , درام ,

کارگردان های سریال : ناشناخته
ستارهای سریال Seven Days :

دانلود رایگان سریال Seven Days با لینک مستقیم

ژانر سریال Seven Days : Sci-Fi , Action , Drama ,
زبان : English ,
کشور سازنده : USA ,
مدیران سریال Seven Days : Unknown
ستاره های سریال Seven Days :

دانلود فصل اول سریال Seven Days
دانلود قسمت 1 فصل اول سریال Seven Days : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 2 فصل اول سریال Seven Days : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 3 فصل اول سریال Seven Days : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 4 فصل اول سریال Seven Days : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 5 فصل اول سریال Seven Days : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 6 فصل اول سریال Seven Days : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 7 فصل اول سریال Seven Days : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 8 فصل اول سریال Seven Days : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 9 فصل اول سریال Seven Days : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 10 فصل اول سریال Seven Days : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 11 فصل اول سریال Seven Days : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 12 فصل اول سریال Seven Days : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 13 فصل اول سریال Seven Days : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 14 فصل اول سریال Seven Days : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 15 فصل اول سریال Seven Days : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 16 فصل اول سریال Seven Days : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 17 فصل اول سریال Seven Days : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 18 فصل اول سریال Seven Days : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 19 فصل اول سریال Seven Days : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 20 فصل اول سریال Seven Days : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 21 فصل اول سریال Seven Days : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 22 فصل اول سریال Seven Days : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 23 فصل اول سریال Seven Days : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P

دانلود فصل دوم سریال Seven Days
دانلود قسمت 1 فصل دوم سریال Seven Days : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 2 فصل دوم سریال Seven Days : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 3 فصل دوم سریال Seven Days : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 4 فصل دوم سریال Seven Days : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 5 فصل دوم سریال Seven Days : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 6 فصل دوم سریال Seven Days : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 7 فصل دوم سریال Seven Days : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 8 فصل دوم سریال Seven Days : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 9 فصل دوم سریال Seven Days : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 10 فصل دوم سریال Seven Days : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 11 فصل دوم سریال Seven Days : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 12 فصل دوم سریال Seven Days : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 13 فصل دوم سریال Seven Days : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 14 فصل دوم سریال Seven Days : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 15 فصل دوم سریال Seven Days : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 16 فصل دوم سریال Seven Days : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 17 فصل دوم سریال Seven Days : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 18 فصل دوم سریال Seven Days : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 19 فصل دوم سریال Seven Days : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 20 فصل دوم سریال Seven Days : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 21 فصل دوم سریال Seven Days : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 22 فصل دوم سریال Seven Days : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 23 فصل دوم سریال Seven Days : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P

دانلود فصل سوم سریال Seven Days
دانلود قسمت 1 فصل سوم سریال Seven Days : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 2 فصل سوم سریال Seven Days : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 3 فصل سوم سریال Seven Days : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 4 فصل سوم سریال Seven Days : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 5 فصل سوم سریال Seven Days : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 6 فصل سوم سریال Seven Days : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 7 فصل سوم سریال Seven Days : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 8 فصل سوم سریال Seven Days : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 9 فصل سوم سریال Seven Days : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 10 فصل سوم سریال Seven Days : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 11 فصل سوم سریال Seven Days : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 12 فصل سوم سریال Seven Days : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 13 فصل سوم سریال Seven Days : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 14 فصل سوم سریال Seven Days : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 15 فصل سوم سریال Seven Days : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 16 فصل سوم سریال Seven Days : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 17 فصل سوم سریال Seven Days : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 18 فصل سوم سریال Seven Days : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 19 فصل سوم سریال Seven Days : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 20 فصل سوم سریال Seven Days : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 21 فصل سوم سریال Seven Days : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 22 فصل سوم سریال Seven Days : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 23 فصل سوم سریال Seven Days : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P

دانلود فصل چهارم سریال Seven Days
دانلود قسمت 1 فصل چهارم سریال Seven Days : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 2 فصل چهارم سریال Seven Days : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 3 فصل چهارم سریال Seven Days : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 4 فصل چهارم سریال Seven Days : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 5 فصل چهارم سریال Seven Days : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 6 فصل چهارم سریال Seven Days : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 7 فصل چهارم سریال Seven Days : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 8 فصل چهارم سریال Seven Days : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 9 فصل چهارم سریال Seven Days : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 10 فصل چهارم سریال Seven Days : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 11 فصل چهارم سریال Seven Days : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 12 فصل چهارم سریال Seven Days : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 13 فصل چهارم سریال Seven Days : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 14 فصل چهارم سریال Seven Days : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 15 فصل چهارم سریال Seven Days : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 16 فصل چهارم سریال Seven Days : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 17 فصل چهارم سریال Seven Days : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 18 فصل چهارم سریال Seven Days : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 19 فصل چهارم سریال Seven Days : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 20 فصل چهارم سریال Seven Days : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 21 فصل چهارم سریال Seven Days : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 22 فصل چهارم سریال Seven Days : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 23 فصل چهارم سریال Seven Days : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P

دانلود سریال انگلیسی , دانلود سریال آمریکای , دانلود سریال علمیتخیلی , دانلود سریال اکشن , دانلود سریال درام ,
دانلود سریال , دانلود سریال جدید , دانلود سریال دوبله , دانلود سریال دوبله فارسی , دانلود دوبله فارسی , دانلود Seven Days , دانلود همه فصل های Seven Days , دانلود رایگان Seven Days , دانلود رایگان Seven Days با لینک مستقیم , دانلود Seven Days با لینک مستقیم , دانلود Seven Days , دانلود رایگان Seven Days , دانلود رایگان Seven Days با لینک مستقیم , دانلود Seven Days با لینک مستقیم , دانلود Seven Days با کیفیت 720 , دانلود Seven Days با کیفیت 1080 , دانلود Seven Days با کیفیت 480 , دانلود Seven Days کم حجم , Seven Days ,
زیرنویس , دانلود زیرنویس , دانلود زیرنویس فارسی , دانلود زیرنویس سریال Seven Days , دانلود زیرنویس , دانلود زیرنویس فارسی , زیرنویس Seven Days , دانلود زیرنویس Seven Days , دانلود زیرنویس فارسی Seven Days , زیرنویس Seven Days , دانلود زیرنویس Seven Days , دانلود زیرنویس فارسی Seven Days ,
دانلود سریال , دانلود سریال جدید , دانلود سریال دوبله , دانلود سریال خارجی , دانلود سریال ایرانی ,

Seven Days

برای فعال سازی لینک دانلود دانلود کلیک کنید