دانلود سریال The Batman

دانلود سریال The Batman

فصل 6 سریال The Batman اضافه شد

بتمن
خلاصه داستان: این مجموعه ماجراجویی متحرک از بروس وین، میلیاردر به روز، مبارزه جنایی شبانه، شروع می شود، زیرا وین زندگی خود را به عنوان یک کارشناسی آزاد در اختیار شما قرار می دهد، و نقش او را به عنوان صلیب سرخ مخفی می کند. مشاهده خلاصه کامل این سری ماجراجوی متحرک از بروس وین، میلیاردر روز، مبارزه جنایی در شب، شروع می شود وین زندگی خود را به عنوان یک کارشناسی ارشد آزاد، با نقش او به عنوان مخوف جنگ صلیبی، تعادل می دهد. او به مناسبت رابین و Batgirl پیوست. Black Mask، Killer Moth، Everywhere Man و Clayface جدید با نام تجاری Joker، Penguin و The Riddler در گوتام سیتی در حال غرق شدن هستند. آیا بتمن می تواند یک بار و برای همه آنها را متوقف کند؟
زبان سریال : انگلیسی ,
ساخت کشور : آمریکا ,
امتیاز سریال The Batman تا کنون: 7.3/10
تعداد رای دهندگان به سریال تا کنون: 8,062
مدت زمان پخش هر قسمت سریال : 30و دقیقه
ژانر سریال The Batman : سریال , انیمیشن , اکشن , ماجراجویی ,

کارگردان های سریال : ناشناخته
ستارهای سریال The Batman :

دانلود رایگان سریال The Batman با لینک مستقیم

ژانر سریال The Batman : Animation , Action , Adventure ,
زبان : English ,
کشور سازنده : USA ,
مدیران سریال The Batman : Unknown
ستاره های سریال The Batman :

دانلود فصل اول سریال The Batman
دانلود قسمت 1 فصل اول سریال The Batman : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 2 فصل اول سریال The Batman : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 3 فصل اول سریال The Batman : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 4 فصل اول سریال The Batman : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 5 فصل اول سریال The Batman : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 6 فصل اول سریال The Batman : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 7 فصل اول سریال The Batman : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 8 فصل اول سریال The Batman : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 9 فصل اول سریال The Batman : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 10 فصل اول سریال The Batman : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 11 فصل اول سریال The Batman : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 12 فصل اول سریال The Batman : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 13 فصل اول سریال The Batman : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 14 فصل اول سریال The Batman : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P

دانلود فصل دوم سریال The Batman
دانلود قسمت 1 فصل دوم سریال The Batman : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 2 فصل دوم سریال The Batman : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 3 فصل دوم سریال The Batman : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 4 فصل دوم سریال The Batman : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 5 فصل دوم سریال The Batman : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 6 فصل دوم سریال The Batman : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 7 فصل دوم سریال The Batman : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 8 فصل دوم سریال The Batman : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 9 فصل دوم سریال The Batman : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 10 فصل دوم سریال The Batman : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 11 فصل دوم سریال The Batman : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 12 فصل دوم سریال The Batman : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 13 فصل دوم سریال The Batman : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 14 فصل دوم سریال The Batman : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P

دانلود فصل سوم سریال The Batman
دانلود قسمت 1 فصل سوم سریال The Batman : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 2 فصل سوم سریال The Batman : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 3 فصل سوم سریال The Batman : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 4 فصل سوم سریال The Batman : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 5 فصل سوم سریال The Batman : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 6 فصل سوم سریال The Batman : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 7 فصل سوم سریال The Batman : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 8 فصل سوم سریال The Batman : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 9 فصل سوم سریال The Batman : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 10 فصل سوم سریال The Batman : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 11 فصل سوم سریال The Batman : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 12 فصل سوم سریال The Batman : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 13 فصل سوم سریال The Batman : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 14 فصل سوم سریال The Batman : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P

دانلود فصل چهارم سریال The Batman
دانلود قسمت 1 فصل چهارم سریال The Batman : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 2 فصل چهارم سریال The Batman : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 3 فصل چهارم سریال The Batman : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 4 فصل چهارم سریال The Batman : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 5 فصل چهارم سریال The Batman : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 6 فصل چهارم سریال The Batman : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 7 فصل چهارم سریال The Batman : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 8 فصل چهارم سریال The Batman : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 9 فصل چهارم سریال The Batman : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 10 فصل چهارم سریال The Batman : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 11 فصل چهارم سریال The Batman : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 12 فصل چهارم سریال The Batman : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 13 فصل چهارم سریال The Batman : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 14 فصل چهارم سریال The Batman : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P

دانلود فصل پنجم سریال The Batman
دانلود قسمت 1 فصل پنجم سریال The Batman : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 2 فصل پنجم سریال The Batman : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 3 فصل پنجم سریال The Batman : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 4 فصل پنجم سریال The Batman : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 5 فصل پنجم سریال The Batman : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 6 فصل پنجم سریال The Batman : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 7 فصل پنجم سریال The Batman : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 8 فصل پنجم سریال The Batman : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 9 فصل پنجم سریال The Batman : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 10 فصل پنجم سریال The Batman : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 11 فصل پنجم سریال The Batman : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 12 فصل پنجم سریال The Batman : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 13 فصل پنجم سریال The Batman : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 14 فصل پنجم سریال The Batman : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P

دانلود فصل ششم سریال The Batman
دانلود قسمت 1 فصل ششم سریال The Batman : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 2 فصل ششم سریال The Batman : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 3 فصل ششم سریال The Batman : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 4 فصل ششم سریال The Batman : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 5 فصل ششم سریال The Batman : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 6 فصل ششم سریال The Batman : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 7 فصل ششم سریال The Batman : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 8 فصل ششم سریال The Batman : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 9 فصل ششم سریال The Batman : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 10 فصل ششم سریال The Batman : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 11 فصل ششم سریال The Batman : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 12 فصل ششم سریال The Batman : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 13 فصل ششم سریال The Batman : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P
دانلود قسمت 14 فصل ششم سریال The Batman : نسخه 1080P| نسخه 720P | نسخه 480P

دانلود سریال انگلیسی , دانلود سریال آمریکای , دانلود سریال انیمیشن , دانلود سریال اکشن , دانلود سریال ماجراجویی ,
دانلود سریال , دانلود سریال جدید , دانلود سریال دوبله , دانلود سریال دوبله فارسی , دانلود دوبله فارسی , دانلود Batman , دانلود همه فصل های Batman , دانلود رایگان Batman , دانلود رایگان Batman با لینک مستقیم , دانلود Batman با لینک مستقیم , دانلود The Batman , دانلود رایگان The Batman , دانلود رایگان The Batman با لینک مستقیم , دانلود The Batman با لینک مستقیم , دانلود The Batman با کیفیت 720 , دانلود The Batman با کیفیت 1080 , دانلود The Batman با کیفیت 480 , دانلود The Batman کم حجم , The Batman ,
زیرنویس , دانلود زیرنویس , دانلود زیرنویس فارسی , دانلود زیرنویس سریال The Batman , دانلود زیرنویس , دانلود زیرنویس فارسی , زیرنویس Batman , دانلود زیرنویس Batman , دانلود زیرنویس فارسی Batman , زیرنویس The Batman , دانلود زیرنویس The Batman , دانلود زیرنویس فارسی The Batman ,
دانلود سریال , دانلود سریال جدید , دانلود سریال دوبله , دانلود سریال خارجی , دانلود سریال ایرانی ,

Batman

برای فعال سازی لینک دانلود دانلود کلیک کنید